Përkthimet e Hyrje në:

THINKING dhe DESTINY
I dashur lexues,

Ne jemi të kënaqur t'ju ofrojmë Kapitullin I të Mendimi dhe Fati në gjuhë të tjera. Kapitulli i parë prezanton disa nga lëndët e trajtuara në libër. Që nga publikimi i tij në 1946, libri është mbajtur në shtyp dhe është dërguar në të gjithë botën, por vetëm në gjuhën angleze. Jemi shumë mirënjohës që vullnetarët kanë ardhur përpara për të krijuar disa nga këto përkthime dhe i falënderoj ata për ndihmën që Fondacioni Word e bën këtë Hyrje Mendimi dhe Fati në dispozicion të të tjerëve. Ne shpresojmë që të shtojmë gjuhë të tjera në të ardhmen. ju lutem na kontaktoni nëse ju mendoni se mund të kontribuoni në këtë përpjekje.

Më poshtë është një listë alfabetike e përkthimeve:

Shumë nga subjektet do të duken të çuditshme. Disa prej tyre mund të jenë befasuese. Ju mund të gjeni se ata të gjithë të inkurajojnë konsideratë të matur.HW Percival