Transport ndërkombëtar.

Informacione Ndërkombëtare të Transportit
Vetëm fondet amerikane - Faleminderit

Ju lutemi Shënim:
Mendimi dhe Fati dhe Word Librat e Serisë II, ju lutem të llogaritni peshën 3 në peshë *
Njeriu dhe Gruaja dhe Fëmija, Demokracia është vetëqeverisje, dhe Masoneria dhe simbolet e saj ju lutem shkruani 1 paund në peshë *

Kanadë:
Për urdhërat duke përfshirë një libër 3 paund:
Një libër 3 paund
...........................................
$ 12.00
Çdo libër shtesë 3 paund
...........................................
$ 4.00
Çdo libër shtesë 1 paund
...........................................
$ 2.00
Për urdhërat nuk duke përfshirë një libër 3 paund:
Një libër 1 paund
...........................................
$ 5.00
Çdo libër shtesë 1 paund
...........................................
$ 2.00
Të gjitha vendet e tjera:
...........................................
Për urdhërat duke përfshirë një libër 3 paund:
Një libër 3 paund
...........................................
$ 21.00
Çdo libër shtesë 3 paund
...........................................
$ 6.00
Çdo libër shtesë 1 paund
...........................................
$ 4.00
Për urdhërat nuk duke përfshirë një libër 3 paund:
Një libër 1 paund
...........................................
$ 9.00
Çdo libër shtesë 1 paund
...........................................
$ 4.00

* Peshat janë të përafërta