Para publikimit të Mendimi dhe Fati Z. Percival botoi një revistë mujore, Word. Ai kontribuoi në një editorial për çdo çështje. Ai gjithashtu i drejtoi pyetjet nga lexuesit e tij në "Momentet me Miqtë". Lidhjet e mëposhtme do t'ju lejojnë të shqyrtoni tema specifike nga këto dy karakteristika të revistës.


Editoriale të hershme

Mbledhja e plotë e botuar në Word midis 1904 dhe 1917.

Momente me Miqtë

Q & A që fillimisht u shfaq Word revistë midis 1906 dhe 1916.