Editoriale nga revista WordHarold W. Percival, Editorialët nga The Word Magazine

Këto editoriale nga Harold W. Percival përfaqësojnë koleksionin e plotë të botuar në Word revistë midis 1904 dhe 1917. Përafërsisht njëqind vjeç, revistat origjinale mujore janë tani shumë të rralla. Njëzet e pesë vëllime të lidhura përcakton Word janë në pronësi vetëm nga disa koleksionistë dhe biblioteka në mbarë botën.

Në kohën kur libri i parë i z. Percival, Mendimi dhe Fati, u botua në 1946, ai kishte zhvilluar një terminologji të re që do t'i mundësonte atij që të përçonte më mirë rezultatet e mendimit të tij. Kjo kryesisht shpjegon çdo dallim midis veprave të tij më të hershme dhe më vonë. Shkrimi i rastit ka të ngjarë për shkak të afatit të ngushtë mujor dhe nevojës për të shkruar çdo letër me dorë. Në interes të ruajtjes së origjinalitetit të këtyre dokumenteve, për gjeneratat e tashme dhe ato të ardhshme, ato riprodhohen këtu pa u mbushur. Kjo do të thotë që gabimet tipografike, përdorimi i pikësimit të popullarizuar gjatë asaj periudhe, dhe sa më shumë të jetë e mundur typestyle dhe layout, janë ruajtur.

Nëse jeni të ri për shkrimet e z. Percival ju mund të dëshironi të njiheni së pari me opusin e tij të magnumit, Mendimi dhe Fati.