Z. Percival siguron një koncept origjinal dhe tërësisht të ri të Demokracisë "Vërtetë", ku punët personale dhe kombëtare janë sjellë nën vëmendjen e të vërtetave të përjetshme.

Ky nuk është një libër politik, siç kuptohet përgjithësisht. Është një seri e pazakontë e eseve që hedh dritë mbi lidhjen e drejtpërdrejtë midis vetëdijes në çdo trup njerëzor dhe çështjeve të botës në të cilën jetojmë.

Në këtë periudhë vendimtare në qytetërimin tonë, janë shfaqur fuqitë e reja të shkatërrimit, që mund të tingëllojnë si shkëputje e jetës për tokën siç e njohim. E megjithatë, ka ende kohë për të frenuar rrjedhën. Percival na tregon se çdo qenie njerëzore është burimi i të gjitha shkaqeve, kushteve, problemeve dhe zgjidhjeve. Prandaj, secili prej nesh ka një mundësi, si dhe një detyrë, që të sjellë në botë botën e përjetshme, drejtësinë dhe harmoninë. Kjo fillon me të mësuarit për të qeverisur veten - pasionet, veset, orekset dhe sjelljet tona.

"Qëllimi i këtij libri është të tregojë rrugën."

-HW Percival