Masoneria dhe simbolet e saj hedh një dritë të re mbi simbolet e vjetra, emblemat, mjetet, monumentet, mësimet, dhe qëllimet e larta të Freemasonerisë.

Ky Urdhër i lashtë ka ekzistuar nën një emër ose një tjetër shumë kohë përpara ndërtimit të piramidës më të vjetër. Është më e vjetër se çdo fe e njohur sot! Autori thekson se Masoneria është për njerëzimin - për vetën e ndërgjegjshme në çdo trup njerëzor.

Masoneria dhe simbolet e saj ndriçon se si çdo njëri prej nesh mund të zgjedhë të përgatitet për qëllimet më të larta të njerëzimit - Vetëdije, rigjenerim dhe pavdekësi e ndërgjegjshme.