Fondacioni Word

A

WORD

SHTATOR, 1910.


Copyright, 1910, nga HW PERCIVAL.

MOMENTET ME SHUM.

 

Cilat janë dallimet thelbësore midis Teozofisë dhe Mendimit të Ri?

Motivet, metodat dhe përcaktueshmëria.

Këto ndryshime nuk bazohen në fjalimet dhe veprimet e të ashtuquajturve teosofistë dhe as të mendimtarëve të rinj, por në librat e teosofistëve dhe ato të mendimit të ri. Shumica e anëtarëve të shoqërive teosofike të ditëve të sotme bëjnë pretendime dhe veprojnë po aq të paarsyeshëm sa shumica e njerëzve të Mendimit të Ri. Setdo grup njerëzish tregon anën e natyrës njerëzore e cila po funksionon në atë kohë të veçantë. Doktrinat e Teozofisë janë: karma, ligji i drejtësisë; rimishërimi, zhvillimi i mendjes dhe i çështjes së trupit fizik dhe trupave të tjerë me anë të kthimit të mendjes nga jeta në jetë në trupat njerëzorë në këtë botë fizike; kushtetuta e shtatëfish e njeriut, parimet dhe ndërveprimi i tyre që hyjnë në përbërjen e njeriut; përsosmëria e njeriut, që të gjithë njerëzit janë zot zotërues dhe se është në fuqinë e secilit njeri që të arrijë gjendjen e përsosmërisë më të lartë dhe të bëhet me vetëdije dhe inteligjencë një me Zotin, Mendjen Universale; vëllazërim, që të gjithë njerëzit vijnë nga një burim i njëjtë hyjnor dhe se të gjithë njerëzit janë të lidhur dhe të njëjtë në thelb edhe pse ndryshojnë në shkallën e zhvillimit, dhe që shpirtërisht të gjithë kanë detyra ndaj dhe kanë lidhje me njëri-tjetrin si anëtarë të një familje, dhe se është detyrë e secilit anëtar të saj të ndihmojë dhe ndihmojë të tjerët sipas fuqive dhe aftësive të tij.

Motivet e mbrojtura ose të sugjeruara në librat e teosofistëve dhe të mendimtarëve të rinj ndryshojnë shumë. Motivet siç kërkohen nga doktrinat teosofike janë: të përmbushin kërkesat e Karma-ut duke përmbushur detyrimet e dikujt, d.m.th., detyrën, sepse kërkohet nga ligji i drejtësisë; ose sepse duke vepruar kështu, dikush do të bëjë karma të mirë; ose sepse është e drejtë — në këtë rast detyra do të bëhet pa frikë dhe pa shpresë për shpërblim. Pavdekësia ose përsosmëria pritet që jo sepse me arritjen e saj dikush do t'i shpëtojë përgjegjësive dhe do të shijojë frytet e tij, por sepse duke arritur atë një është aftësia më e mirë për t'i ndihmuar të tjerët në kapërcimin e tyre të paditurisë, trishtimit dhe mjerimit dhe arritjen e të njëjtit qëllim. Motivet që e shtyjnë veprimin e bërthamës së re, së pari, përmirësimi i tij, përgjithësisht për përfitimet fizike, dhe kënaqësia e kësaj, dhe pastaj për t'u thënë të tjerëve se edhe ata mund të plotësojnë dëshirat e tyre përgjatë këtyre linjave.

Metodat që Teozofia këshillon për arritjen e sendeve të saj janë duke bërë detyrën e dikujt kudo që të vendoset, duke vepruar, në mënyrë egoiste për të mirën e të tjerëve, duke kontrolluar dëshirat përmes intelektit, duke u ndriçuar dhe duke kushtuar një sasi të arsyeshme të kohës së dikujt, paratë dhe puna për përhapjen e doktrinave. Kjo është bërë, pa para ose akuza të çfarëdo lloji. Metodat e Mendimit të Ri janë që të premtojnë përfitime fizike dhe kënaqësi mendore, dhe paratë ngarkohen për kurse në mësime në mendime dhe për zbatim praktik.

Një tjetër ndryshim është se doktrinat e Teozofisë janë të përcaktuara, në parim dhe deklaratë; ndërsa, në shoqëritë e mendimit të ri bëhen pretendime të paqarta, dhe mungesa e përcaktueshmërisë në terma dhe filozofi tregohet në mësime. Mësimet e Mendimit të Ri flasin butë, nëse aspak, për karmën dhe rimishërimin. Disa nga shkrimtarët e tyre flasin për shtatë parimet ose për disa prej tyre; ata mendojnë se njeriu është hyjnor në origjinë dhe fakt, dhe besojnë se burrat janë vëllezër. Por ka një mungesë të përcaktueshmërisë në të gjitha këto mësime të Mendimit të Ri që është një ndryshim i dukshëm nga deklaratat direkte dhe këmbëngulëse të bëra në librat teosofikë.

Karakteristikat dalluese atëherë janë: që motivi që nxit ndjekësin e Teozofisë është egoizëm dhe shërbim me qëllim të realizimit të Zotit brenda, ndërsa, motivi që e shtyn baterinë e re është të zbatojë informacione të tilla siç ai ka për përfitime personale, materiale dhe avantazh. Metodat e punës së atij që ndjek Teozofinë është përhapja e doktrinave pa pagesë; ndërsa, zoti i ri thotë se punëtori është i denjë për punësimin e tij dhe ai ngarkon para për përfitime, ose përfitime të supozuara, të dhëna. Pasuesi i Teozofisë ka objekte dhe doktrina të caktuara të cilat janë të dallueshme në vetvete, ndërsa aderuesi i Mendimit të Ri nuk është i veçantë sa i përket doktrinës, por ka një prirje shpresëdhënëse dhe të gëzuar dhe është i bindur se ai do të marrë gjithçka që dëshiron. Këto janë ndryshime sipas doktrinës dhe librave, por i ashtuquajturi teosofist është njerëzor dhe i dobët, si dhe thëllëza e re; secili vepron sipas natyrës së tij, pavarësisht bindjes ose bindjeve të tij të veçanta.

Aty ku fillon Teozofia Mendimi i Ri mbaron. Teozofia fillon me detyrën e një personi në jetë, dhe synon të arrijë përsosmërinë në botën fizike; dhe përmes asaj përsosmërie, përsosmëri në botën shpirtërore. Mendimi i ri fillon me një besim të gëzuar dhe të sigurt në hyjninë e dikujt, dhe duket se do të përfundojë me fizik, pasuri, prosperitet dhe lumturi - ndonjëherë dhe për momentin.

 

 

Cila është shkaku i kancerit? A ka ndonjë kurë të njohur për këtë apo do të zbulohet një metodë e trajtimit para se të bëhet shërimi i tij?

Ka shkaqe të menjëhershme dhe të largëta të kancerit. Shkaqet e menjëhershme janë ato të krijuara në jetën e tanishme. Shkaqet e largëta burojnë dhe vijnë nga veprimi i mendjes në lindjet e mëparshme njerëzore. Shkaqet e menjëhershme për shfaqjen e kancerit janë si bruizat ose acarimi i vazhdueshëm, të cilat shkaktojnë një pengesë në qarkullimin e gjakut, përhapjen e indeve dhe që sigurojnë tokë të favorshme për zhvillimin e, çfarë besohet të jetë një mikrob kanceroz, ose ato mund të të jetë për shkak të ushqimeve të pahijshme të cilat trupi nuk është në gjendje t’i asimilojë ose ekskretojë dhe për shkak të të cilave zhvillohet mikrobi i kancerit, ose ajo sëmundje mund të jetë për shkak të frenimit, shtypjes dhe vrasjes, por mbajtja në trupin e lëngut jetësor gjatë praktikave seksuale . Vrasja, mbajtja dhe grumbullimi në trupin e mikrobeve të jetës së lëngut jetësor është toka pjellore e cila e quan mikrobin e kancerit në ekzistencë; duke vazhduar praktikën trupi është i pasur me rritje kanceroze. Përsëri kushte të ngjashme mund të sigurohen nga pamundësia e trupit për të sjellë pjekurinë e mikrobeve jetësore, duke mos arritur të bëjnë atë që mikrobet e jetës vdesin dhe kalben dhe të mbeten brenda trupit i cili nuk është në gjendje t'i asimilojë ose ekskretojë ato.

Shkaqet e largëta i sjell mendja nga veprimet e saj në mishërimet e mëparshme, në të cilat mendja merrte pjesë në tepricë dhe indulgjencë, por në cilën mishërim nuk korri të korrat që mbolli më pas, në të njëjtën mënyrë si ata që janë të varur praktikat seksuale të sëmundshme dhe të gabuara në jetën e tanishme nuk mund të korrin, por po mbjellin, shkaqet e korrjes së ardhshme - përveç nëse ato krijojnë shkaqe të kundërta nga mendimi dhe veprimi i tanishëm. Në qoftë se kanceri nuk transferohet ose transplantohet fizikisht, të gjitha rastet e kancerit janë për shkaqe karmike; domethënë ato shkaktohen nga veprimi dhe ndërveprimi midis mendjes dhe dëshirës në fushën e trupit fizik të një personi. Ky veprim midis mendjes dhe dëshirës duhet të ketë ndodhur në jetën e tanishme ose në një jetë paraardhëse. Nëse ajo ka ndodhur në jetën e tanishme, ajo do të njihet si shkaku i menjëhershëm i kancerit kur vëmendja drejtohet drejt saj. Nëse asnjë nga këto ose shkaqe të ngjashme nuk është vendosur në jetën e tanishme, në të cilën shfaqet kanceri, atëherë sëmundja është për shkak të një shkaku të largët i cili mund të njihet. Dikush mund të veprojë kundër ligjit vetëm për një kohë, por ai kontrollohet me kohë. Qeliza e kancerit dhe zhvillimi i saj mund të shkatërrohen, por mikrobi i kancerit nuk është fizik dhe nuk mund të shkatërrohet me asnjë mjet fizik. Germa e kancerit është astrale dhe është forma në të cilën qeliza rritet dhe zhvillohet, megjithëse qeliza e kancerit tregon formën e mikrobit të kancerit. Qeliza e kancerit dhe mikrobi mund të trajtohet dhe shndërrohet me mjete fizike.

Ekziston një trajtim për kurimin e kancerit, dhe kurat janë kryer. Kurat janë bërë nga trajtimi i Salisbury. Ky trajtim është i njohur për më shumë se dyzet vjet, por relativisht pak mjekë e kanë provuar atë. Trajtimi i sëmundjeve nga Salisbury nuk ka gjetur favor të profesionit mjekësor. Disa që e kanë provuar atë në mënyrë të drejtë, kanë pasur rezultate të jashtëzakonshme në trajtimin e shumicës së të ashtuquajturave sëmundje të pashërueshme. Baza e trajtimit të Salisbury është ngrënia e viçit të ligët të pjekur mirë, nga i cili janë hequr të gjitha yndyrat, fibrat dhe indet lidhës, dhe të cilat ngrënia shoqërohet me pirjen e ujit të nxehtë jo më pak se një orë e gjysmë para dhe pas ngrënies . Ky trajtim është shumë i thjeshtë dhe i lirë për shumicën e mjekëve. Sidoqoftë, ky trajtim, kur zbatohet me vetëdije, godet në rrënjë dhe ndikon në shërimin e pothuajse çdo sëmundjeje të njohur. Viçi i ligët i gatuar mirë, nga i cili është hequr indet dhe dhjami, dhe uji siguron materialin më të thjeshtë dhe më të rëndësishëm për mirëmbajtjen e trupave të shëndetshëm të kafshëve njerëzore. Ushqimi i viçit të ligët dhe pirja e ujit të pastër ndikon në trupin fizik dhe homologun e tij astral, trupin e formës. Mishi i ligët nuk do të sigurojë materialin e favorshëm për rritjen dhe zhvillimin e ndonjë mikrobesh që mund të sjellin sëmundje në trupin në të cilin merret mishi i ligët. Kur furnizimi i ushqimit mbahet nga një sëmundje dhe një ushqim i tillë merret në trup që nuk mund të përdoret nga sëmundja, por është i shëndetshëm për trupin, sëmundja vdes. Kështu që, kur viçi i ligët merret në trup, ai nuk do të furnizojë ushqim të favorshëm për kancerin ose mikrobet e tjera të sëmundjes, dhe nëse ushqimi tjetër mbahet, rritjet jo të shëndetshme në trup gradualisht vdesin dhe zhduken nga një proces i urisë. Kjo mund të zgjasë me vite dhe trupi mund të duket i zbutur dhe të ndjehet i dobët dhe i lodhur fizikisht. Kjo gjendje është për shkak të ngadalësimit të pjesëve të sëmura të trupit, por nëse trajtimi vazhdon në trup do të rimarrë shëndetin. Ajo që ndodh gjatë procesit është që trupi i vjetër fizik i sëmurë gradualisht po lejohet të vdesë dhe asgjësohet, dhe në vendin e tij rritet dhe zhvillohet gradualisht, një trup tjetër fizik i ngritur mbi viçin e ligët. Pirja e ujit të zier, të nxehtë një orë e gjysmë para dhe pas ngrënies është po aq e rëndësishme sa ngrënia e mishit, dhe mishi nuk duhet të hahet për të kuruar sëmundjen pa pirë ujë të nxehtë dhe në kohën e deklaruar. Pirja e një sasie të ujit të nxehtë neutralizon acidet dhe materiet dëmtuese dhe i kalon ato nga trupi, dhe në atë ujë kjo çështje kalon nga trupi. Mishi është ushqimi i trupit; uji ujitet dhe pastron trupin. Viçi i ligët ndërton qeliza të shëndetshme të trupit, por mishi nuk mund të prekë ose të ndikojë drejtpërdrejt në mikrobin e padukshëm të kancerit. Uji i nxehtë e bën këtë. Uji i nxehtë ndikon dhe shndërron mikrobin e kancerit dhe mikrobet e tjera në trup dhe i rregullon këto me nevojat e trupit.

Një trup i ndërtuar mbi këtë bazë është i pastër dhe i shëndetshëm dhe është një instrument i mirë pune për mendjen. Me një trajtim të tillë jo vetëm që trupi fizik dhe astral i një personi është ndryshuar dhe bërë i shëndetshëm, por dëshirat gjithashtu do të jenë prekur, frenuar dhe trajnuar. Vetëm trajtimi i sëmundjeve nga Salisbury merret drejtpërdrejt me trupin fizik që është fusha e qelizës kancerogjene dhe me trupin astral që është vendi i mikrobit të kancerit. Me trajtimin e Salisbury, mendja gjithashtu është e stërvitur, indirekt, sepse përcaktimi dhe vullneti i konsiderueshëm duhet të ushtrohet nga mendja, në mënyrë që të mbajë trupin dhe dëshirat e tij në mënyrë rigoroze ndaj trajtimit. Shumë njerëz dështojnë në trajtim sepse nuk do ta mbajnë atë dhe për shkak të pakënaqësisë mendore dhe rebelimit të cilat shpesh shfaqen tek ata që e provojnë atë dhe të cilat nuk i tejkalojnë. Nëse rebelimi shuhet dhe pakënaqësia zëvendësohet nga një qëndrim i durueshëm dhe i sigurt i mendjes, një kurë do të rezultojë në mënyrë të pashmangshme. Duke stërvitur trupin e një personi sipas metodave të arsyeshme, mendja vetë-udhëzohet nga operacioni dhe mëson mjeshtëri jo vetëm të trupit, por edhe për vetë shqetësimin dhe shqetësimin e tij. Kur ekziston një lidhje harmonike midis trupit dhe sëmundjes së mendjes nuk mund të gjeni shtëpi në atë trup. Germa e kancerit dhe qeliza nuk do të shkaktojnë sëmundje përveç nëse kushtetuta e trupit nuk është në gjendje t'i përdorë ato. Ka shumë mikrobe dhe qeliza të kancerit në pothuajse çdo trup të njeriut. Në fakt, shumica e mikrobeve kërcejnë në trupin e njeriut. Ndonjë nga këto do të shkaktojë sëmundje virulente nëse gjendja e trupit nuk është e tillë që do t’i mbajë mikrobet në rregull dhe do të ruajë një organ të organizuar mirë. Germat e sëmundjeve akoma të panjohura në trup, por trupi dhe mendja ende nuk kanë siguruar kushtet që do t'i lënë këto mikrobe të bëhen të njohura në botë si sëmundje të veçanta. Ata mund të shpallen në prova në çdo kohë kur mendja bëhet e vetëdijshme për sëmundjen e mundshme, dhe kushtet patologjike sigurohen nga ngrënia dhe jetesa e pahijshme.

Germa e kancerit dhe qeliza i përkasin periudhës në histori dhe zhvillim të racës njerëzore kur trupi i njeriut ishte dy-seksual. Në atë periudhë do të ishte e pamundur që sëmundja të quhej kancer sepse kjo ishte qeliza normale e përdorur në ndërtimin e trupave. Gara jonë e tanishme ka arritur në një pikë në evolucionin e saj e cila e sjell atë në të njëjtin aeroplan me atë që garën e kaloi në përfshirjen e saj, d.m.th., aeroplan në të cilin u bë përfshirja ose zhvillimi i trupave mashkullore femra dy-seksuale trupat mashkullorë seksualë dhe trupat femra që ne i dimë tani.

Trupi fizik ndërtohet dhe mirëmbahet nga një krijim dhe shkatërrim i vazhdueshëm i mikrobeve. Shtë një luftë e mikrobeve. Trupi themelohet sipas një forme të caktuar qeverisjeje. Nëse ruan formën e qeverisjes, ajo ruan rendin dhe shëndetin. Nëse rendi nuk ruhet, fraksionet kundërshtare hyjnë në qeveri dhe shkaktojnë çrregullim, nëse nuk shkaktojnë revolucion ose vdekje. Trupi nuk mund të mbetet joaktiv ose pasiv. Ushtritë e mikrobeve që ndërtojnë trupin dhe ushtritë e tjera të mikrobeve që e mbrojnë atë kundër sulmeve dhe pushtimit të mikrobeve kundërshtare duhet të jenë në gjendje të kapin dhe asimilojnë pushtuesit. Kjo bëhet kur trupi ha ushqim të shëndetshëm, pije me ujë të pastër, merr frymë thellë me ajër të pastër dhe njeriu argëton mendime të shëndetshme dhe përpiqet të mendojë për ndikimet dhe veprimet sipas motiveve të duhura.

Perqindja HW