Përkrah Fondacionin Word
Kontributet tuaja ndihmojnë Fondacionin Word të vazhdojë misionin e tij për të bërë të disponueshëm për njerëzit e botës librat Percival. Nëse e kuptoni rëndësinë e trashëgimisë së Harold W. Percival për njerëzimin dhe doni të na mbështesni në këtë përpjekje, donacioni juaj do të na ndihmojë të ndajmë veprat e tij me një numër më të madh njerëzish. Të gjitha donacionet për The Word Foundation, Inc. janë të zbritshme nga taksat.


Nëse preferoni të kontribuoni me postë, adresa jonë është:

Fondacioni Word, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617