Përkrah Fondacionin Word

Donacionet

Kontributet tuaja ndihmojnë Fondacioni Word të vazhdojë misionin e tij për t'i bërë librat Percival në dispozicion të njerëzve të botës. Nëse e pranoni rëndësinë e trashëgimisë së Harold W. Percival për njerëzimin dhe doni të na përkrahni në këtë përpjekje, dhurimi juaj do të na ndihmojë të ndajmë veprat e tij me një numër më të madh njerëzish. Të gjitha donacionet për The Word Foundation, Inc janë të zbritshme nga taksat.


Nëse preferoni të kontribuoni me postë, adresa jonë është:

Fondacioni Word, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617