Shumë bëhen anëtarë të The Word Foundation për shkak të dashurisë së tyre për librat Percival, ndikimit të thellë që ata kanë pasur në jetën e tyre dhe dëshirës për të na mbështetur në arritjen e një numri më të gjerë lexuesish. Ndryshe nga disa organizata të tjera, ne nuk kemi një mësues feje, mësues ose autoritet kryesues. Qëllimi dhe angazhimi ynë është të bëjmë të njohur për njerëzit e botës kryeveprën e madhe të Percival, Mendimi dhe Fati, si dhe librat e tjerë të tij. Ne jemi në dispozicion për të ofruar disa udhëzime, nëse na kërkohet, por ne jemi gjithashtu ithtarë të mençurisë së vetëqeverisjes - të mësojmë të besojmë dhe të angazhojmë autoritetin e brendshëm të dikujt. Librat e Percival mund të shërbejnë si një udhëzues për të ndihmuar në këtë proces.Opsionet e Anëtarësimit


Të gjithë anëtarët e The Word Foundation, pavarësisht se çfarë niveli të mbështetjes që ju zgjidhni, do të merrni revistën tonë tremujore, Word (Sample Magazine), dhe një zbritje 40% në librat Percival.Burimet e Studimit
Fondacioni Word mbështet studimin e librave të Percival. Përmes revistës sonë tremujore, The Word, ne kemi krijuar një hapësirë ​​për të informuar lexuesit tanë për rrugët e ndryshme të studimit. Kur dikush bëhet anëtar i Fondacionit Word, ky informacion është në dispozicion përmes revistës sonë:

• Një listë të anëtarëve tanë që janë të interesuar të studiojnë me të tjerët.

Ndihma nga The Word Foundation për ata që duan të marrin pjesë ose organizojnë grupe studimi në komunitetet e tyre.

Një jetë në tokë është pjesë e një serie, si një paragraf në një libër, si një hap në një procesion ose si një ditë në jetë. Nocioni i rastësisë dhe i një jete të vetme në tokë janë dy nga gabimet e jashtëzakonshme të qenieve njerëzore.HW Percival