Thinking and Destiny by Harold W Percival

fjalaLini një koment

Hyrje në Mendim dhe Fatin Me një pasqyrë të shkurtër të Lindjes së Njeriut në këtë Botë të Njeriut dhe Si do të kthehet në Urdhrin e Përjetshëm të Progresit

Hyrje në Mendim dhe Fatin Me një pasqyrë të shkurtër të Lindjes së Njeriut në këtë Botë të Njeriut dhe Si do të kthehet në Urdhrin e Përjetshëm të Progresit

Lini një Përgjigju